Učení nás baví | Workshop nejen pro učitele

Jak se s dětmi učíme u nás? Rádi s vámi budeme sdílet naše zkušenosti. Přijďte na náš bezplatný workshop nejen pro učitele.

Více.

AKTUÁLNĚ
18. 04. 2024 | Hledáme průvodce/průvodkyni - ScioŠkola Jihlava. Měníme svět vzdělávání. Budujeme síť ScioŠkol,... Více Hledáme průvodce/průvodkyni - ScioŠkola Jihlava
15. 02. 2023 | Jak přistupujeme k práci s dětmi?. „Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež ukazují,... Více Jak přistupujeme k práci s dětmi?
15. 02. 2023 | VMB, Samorost či SVS - to je naše škola. V našich školách je všechno trochu jinak. Nemáme klasické... Více VMB, Samorost či SVS - to je naše škola

Dovednosti, s nimiž lze obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji. Chceme, aby se děti připravily na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.  

Podporujeme vnitřní motivaci k učení 

Chuť poznávat je vrozená. Děti ovlivňují, co a jak se budou učit. Necháváme na každém, jakou cestou se vydá k cíli.

Učení probíhá dobře jen v bezpečném prostředí

Budujeme dobré vztahy. Přijímáme zodpovědnost za sebe i své okolí. Společně stanovujeme a dodržujeme pravidla.

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme stejné metody. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy.

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti nepotkávají jen se spolužáky ve své třídě, která je sama o sobě multiročníková. Vedle toho máme vyhrazený čas i pro práci ve skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, dosahovat cílů. Konkrétní oblast necháváme na dětech.

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Radka

Radka Matějíčková
vedení školy

radka.matejickova@scioskola.cz

mobil: +420 733 779 522

"Mám zde možnost spoluvytvářet laskavý prostor, kde se můžeme cítit pochopeni a respektováni. Těší mě, když vidím, jak děti rostou a nalézají samy sebe."

Koleckar Petr Scio

Petr Kolečkář
vedení školy

petr.koleckar@scioskola.cz

+420 736 534 741

„Objevovat, v jakých oblastech chce každý žák rozvinout svůj potenciál na maximum, a pomoci mu na této misi, to vnímám jako náš hlavní společný úkol.“  

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Kontaktujte nás!

Ze života naší školy