Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Společně s dětmi tvoříme školu, která připravuje na budoucí výzvy. Pomáháme poznat vlastní silné i slabé stránky. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

AKTUÁLNĚ
16. 06. 2023 | Letní aktivity na Vysočině pro děti, rodiče i učitele. Trávit léto relaxací i vzděláváním uprostřed... Více Letní aktivity na Vysočině pro děti, rodiče i učitele
16. 02. 2023 | O2 Chytrá škola. Projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele jak... Více O2 Chytrá škola
15. 02. 2023 | Jak přistupujeme k práci s dětmi?. „Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež ukazují,... Více Jak přistupujeme k práci s dětmi?

Dovednosti, s nimiž lze obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji. Chceme, aby se děti připravily na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.  

Podporujeme vnitřní motivaci k učení 

Chuť poznávat je vrozená. Děti ovlivňují, co a jak se budou učit. Necháváme na každém, jakou cestou se vydá k cíli.

Učení probíhá dobře jen v bezpečném prostředí

Budujeme dobré vztahy. Přijímáme zodpovědnost za sebe i své okolí. Společně stanovujeme a dodržujeme pravidla.

Aktuality

OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU!

Chci vědět více!

Přípravnou třídu otevřeme v případě, že se přihlásí minimálně 5 dětí. 

Přihlášky do 1. ročníku 2023/2024 spuštěny!

Chci vědět více!

Do 1. ročníku 2023/2024 budeme přijímat max. 12 dětí. Už nyní můžete vyplnit přihlášku.

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme stejné metody. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy.

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti nepotkávají jen se spolužáky ve své třídě, která je sama o sobě multiročníková. Vedle toho máme vyhrazený čas i pro práci ve skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, dosahovat cílů. Konkrétní oblast necháváme na dětech.

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Radka

Radka Matějíčková
Ředitelka

radka.matejickova@scioskola.cz

mobil: +420 733 779 522

"Jsem ředitelka školy. Usiluji o to, aby ve škole fungovaly mezilidské vztahy a komunikace mezi průvodci, dětmi, rodiči napříč."

Jana

Jana Majerová
zástupkyně ředitelky

jana.majerova@scioskola.cz

mobil: +420 608 473 842

"Mým cílem je, aby vzdělání byly vědomosti, dovednosti a postoje, které člověk vědomě chce, baví jej, váží si jich a dávají mu smysl."

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Kontaktujte nás!

Ze života naší školy