koncept ScioŠkol

VMB, Samorost či SVS - to je naše škola

V našich školách je všechno trochu jinak. Nemáme klasické předměty, nezvoní, hodiny nemají 45 minut, nemáme známky a tak by se dalo pokračovat. Máme ale VMB, SVS nebo třeba Samorosty. Prostě výuku organizujeme tak, aby to bylo co nejpřirozenější pro děti i pro dospělé. V tomto příspěvku se dočtete, jakým způsobem je naše škola organizovaná.

15. 2. 2023| Radka Matějíčková
Scioskolajihlavacodelame

Ranní kruh

Každé ráno se celá škola - děti, průvodci - scházíme na ranním kruhu. Je to takové rituální ranní setkání, kdy se přivítáme, zrekapitulujeme, co nás ten den čeká. Jestli je předmětový den, projektový den, nebo nějaký výjimečný den. Je to i čas na případné ohlášení změn, nebo suplování. Pokud přichází do školy někdo na návštěvu, nebo nastoupilo nové dítě, tak je právě na ranním kruhu představíme a přivítáme. 

Koleje

Inspirovali jsme se Harry Potterem. Koleje vnímáme jako takovou sociální jednotku, kde je maximálně 15 dětí. A to napříč věkem - první až devátý ročník. V kolejích je prostor pro diskuse, které se například týkají chodu školy. Děti se zde seznamují s pravidly, nebo si připomínají a rekapitulují jejich význam a smysl dodržování. Kolej je také místo, kde kdokoli může sdílet svůj problém týkající se školy a to buď osobní (něco se mi přihodilo a chci to řešit), nebo systémový (mám výhrady k určitému okamžiku chodu školy). V kolejích se takováto témata otevírají a začínají diskutovat. Kolej dále téma přednese na shromáždění. Kolej ale řeší i čistě “kolejní” témata. Řada kolejí si pořídila kolejní zvíře a tak je potřeba se domluvit, jak bude probíhat péče o toto zvíře a kde se získají prostředky na jídlo a podestýlku. V kolejích je prostor i pro kolejní snídaně, hry a jinou formu společně stráveného času.

 

Předmětové dny

Pondělí a úterý. V předmětových dnech se věnujeme výuce trivia - čtení, psaní, počítání -, anglického jazyka a je to čas i pro tělocvik.  Předmětové dny tráví děti ve věkově blízkých skupinách (ročníky). Třetí trojročí (7. - 9. ročník) pracuje v rámci blokové tematické výuky, kdy se děti každý měsíc zabývají jiným tématem (např. Kolo - cesta ke hvězdám) a veškeré vzdělávací aktivity jej reflektují. 

Projektové dny

Ve středu a ve čtvrtek probíhají v naší škole projektové dny. Projektem jsou aktivity, které spojuje zpravidla měsíční téma. Nezřídka bývá součástí projektu i prezentace toho, co se děti nového dozvěděly, nebo  naučily. V projektech se realizuje celá řada předmětů, které se prolínají. Výchovy, ale i český jazyk, matematika, ICT, člověk a jeho svět, člověk a jeho práce. Na druhém stupni se pak přidává člověk a společnost a člověk a příroda. 

VMB

VMB, neboli výuka mimo budovu, je vždy ve čtvrtek. V rámci projektu vyrážejí děti do terénu a setkávají se s poznávanými tématy v reálném světě. VMB může být návštěva muzea, výstavy, nebo například sledování městské architektury, pozorování přírody, nebo jakákoli další výprava za poznáním.

Shromáždění

Děti ve ScioŠkole Jihlava jsou nezbytnou součástí mnoha rozhodovacích procesů. Výjimkou jsou taková pravidla, která by ohrozila zdraví či životy dětí, nebo existenci školy. A právě o vzniku, nebo úpravě nastavených systémů, pravidel, diskutujeme na pátečním shromáždění. Kdokoli ze školy může přednést na shromáždění své téma a vyvolat tak dialog. Ke změnám pravidel, nebo nastavených systémů se snažíme vždy dojít konsenzem, abychom zajistili co možná největší možnost každého na soulad s daným rozhodnutím. K hlasování, kdy vítězí početní většina, saháme menšinově. Chceme se tak vyhnout situaci, kdy bude přehlasovaná část dětí v nesouladu s odhlasovaným řešením. 

Samorost

V pátek dostává prostor samorost. Čas, který mohou děti věnovat čistě svému zájmu. Lze studovat, cvičit, zpívat, tančit, vařit, skládat, malovat, nebo cokoli jiného, co se chce dítě naučit. Je to nestrukturovaný čas, ve kterém mohou děti zažít svou zodpovědnost za to, co dělají a co se chtějí nového naučit. 

SVS

Předměty, které známe z klasických státních škol, jako zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, občanská nauka, realizujeme v bloku SVS = svět v souvislostech. Snažíme se o to, aby se například v historii děti nedozvěděly jen letopočty a názvy událostí, ale znaly souvislosti významných okamžiků a jejich dopad na současné uspořádání světa. Prostě aby měly možnost poznávat svět v souvislostech.