Naše škola

ScioŠkola Jihlava – základní škola, s.r.o.

Adresa: Havlíčkova 1395/30, Jihlava, 58601
Email: jihlava@scioskola.cz
ID datové schránky: ve3pbxg
I.Č.: 06336655
IZO: 181097630
Číslo účtu: 126671002/5500

Hospodářka školy: Kamila Lebrušková
Email: provoz.jihlava@scioskola.cz

Školská rada:

Za rodiče: Zdeněk Čech (724 505 184)

Za pedagogický tým: Václav Vojta

Za zřizovatele: Marian Golis (776 154 774)