I-KAP II

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Projekt se zaměřuje na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v kraji Vysočina. Komplexní podpora zapojených škol zahrnuje úroveň vedení škol v rámci Regionální leadership akademie, podporu pedagogů prostřednictvím vzdělávání, setkávání v rámci komunit vzájemného učení a metodickou podporou, i přímou podporu žáků zaváděním inovativních nástrojů do výuky.

 

#1

 

Lentilky v matematice

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v kombinaci s matematikou a ICT( práce s tabulkou, textem v rámci zadání a grafem na PC).

 

 


 

#2

 

Výška stromu

Propojení měření a znalostí z matematiky v kontextu historie a vývoje jednotek délky.

 

 


 

#3

 

Gamebooky

Propojení češtiny a informatiky v rámci projektového dne s cílem vytvořit funkční příběh, kde čtenář může ovlivnit postup děje.

 

 


 

#4

 

Stvoření světa - mýty a legendy

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v rámci výuky humanitního Světa v souvislostech. 2. trojročí se učilo pojmenovat hlavní myšlenky různých textů, klást otázky, pracovat ve skupině, diskutovat a zpracovávat informace získané z textu. 

 

 


 

#5

 

Zemědělská revoluce - čtení s předvídáním

Čtenářská gramotnost v rámci výuky humanitního Světa v souvislostech u 3. trojročí. Použití metody z kritického myšlení - čtení s předvídáním. Rozvoj fantazie, ověřování domněnek, práce s informacemi, tvorba myšlenkové mapy.

 

 


 

#6

 

Zvíře

enviromentální výchova a tvorba stolních her

 

 

 


 

#7

 

Lidské tělo

 

 

 

 


 

#8

 

Projekt ve 3. trojročí na téma Sexuální výchova

Dlouhodobý projekt ve 3. trojročí (2. 3. - 30. 3.) na téma Sexuální výchova. Došlo k propojení čtenářské a ICT gramotnosti v předmětu Výchova ke zdraví, který je součástí našeho předmětu Světa v souvislostech. Děti využívaly program orgpad.com, ve kterém vytvářely ve dvojicích myšlenkové sítě. Smyslem tvorby sítí je kreativní, interdisciplinární myšlení: propojování různorodého a spojování nespojitelného, prohlubování a rozšiřování známého a setkávání s neznámým.

 

 

 


 

#9

 

Vím - chci vědět - dozvěděl jsem se

Metodu V-CH-D jsme použili se žlutou třídu při získávání informací o Politických procesech v 50. letech. Metoda pracuje s tím, co žáci o tématu vědí, formulací otázek, které podporuje vnitřní motivaci žáků pro učení. Ověřování toho, zda ostatní souhlasí s tím, co někdo ze spolužáků uvedl, ukazuje žákům, jak mohou s informacemi pracovat – ověřovat si je hned od počátku, učit se od sebe navzájem, současně vede k hlubšímu přemýšlení nad tématem, k hledání argumentů. Vlastní znalosti se doplňují z textu, ve kterém žáci hledají odpovědi na své otázky. Na závěr dochází k syntéze všech informací a ověřování pochopení tématu.

 


 

#10

 

Mediální výchova

Orientace v mediálním prostoru a jak nenaletět dezinformacím, rozvoj čtenářské a ICT gramotnosti ve dvou hodinách humanitního SVS.

 


 

#11

 

Spotřeba vody

Praktické propojení matematiky s problematikou plýtvání vody.

 


 

#12

 

Ozoboti

Výuka základů programování pomocí Ozobotů.

 

   

   

   

 


 

#13

 

Kariérové poradenství

 

 


 

#14

 

Historie Československa

 

 


 

#15

 

Vánoce

 

 

 


 

#16

 

Lidské tělo

 

 

 


 

#17

 

Města světa

 

 

 


 

#18

 

Teplota, graf

Na praktickém ze života jsme si osvěžili, jak se pracuje s tabulkou a jak se tvoří graf.

 


 

#19

 

Hra Výhonky

Vyzkoušeli jsme si zajímavou logickou hru, kterou vymysleli matematici John H. Conway a Michael S. Paterson v roce 1976 na univerzitě v Cambridgi.

 


 

#20

 

Kniha s sebou

Tento projekt je zaměřený na vnímání přínosu četby prózy. Cílem bylo zjistit, že čtení nemusí být "statická" záležitost, ale že kniha může být společníkem i na cestách a na různých místech. Navštívili jsme parky, knihovny, čajovny i obchody s knihami. Děti se inspirovaly nalezenými knihami i pracovaly s texty u svých přinesených knih. Celkem jsme vytvořili tři hodinové cesty, které byly moderovány průvodcem a vybrané tituly byly uváděny do širších souvislostí s místem i dějem knih. Některé texty jsme si také prožili pomocí divadla či Storrytellingu.

 


 

#21

 

NIM

Hra NIM je nejznámějším představitelem matematických her. Hráči postupně odebírací 1, 2 nebo 3 sirky. Kdo vezme poslední, prohrává. Jaká je vítězná strategie?

 


 

#22

 

Lukostřelci

Rozhodněte, kdo z lukostřelců si zaslouží postoupit do dalšího kola. Je aritmetický průměr tím nejlepším vodítkem?

 


 

#23

 

Když dáte volnost dětem ve Světě v souvislostech

Vznikají videa, animace, počítače slouží jako zdroj informací. Analyzujeme a syntetizujeme informace, čteme s porozuměním, pracujeme se zdroji.

 


 

#24

 

Programování

Základy programování s využitím Lego Mindstorms a blokového programování.

 

   

 


 

#25

 

Stébla a písničky

Během 90 minut se vystřídalo několik skupinek na “botanickém” stanovišti, kde se “tonoucí stébla chytal” a na stanovišti písničkovém, kde skupinka měla dát dohromady “kapelu” a spolupodílet se na předvedení písničky za spoluúčasti všech. Tento blok se odehrál v rámci adaptačního pobytu v září. Cílem byla spolupráce napříč věkovkami. Děti si losovaly, do které skupinky připadnou.

 


 

#26

 

Odysseova cesta do Ctiboře 25. 10.

Cílem 5 hodinového bloku bylo poznávání přírodnin během pěší cesty a seřazení textu jedné části přiběhu o putování Odysseovy družiny - zrovna ve chvíli, kdy námořníci porazili několik kusů dobytka z posvátných stád. Blok byl součástí celoměsíčního tématu Staré řecké báje a pověsti. Celodenní výjezd byl speciálně připraven z prvků k příběhu - viz obrázek učitelské přípravy.

 


 

#27

 

3. trojročí trénovalo předávání informací

Co se stane s původní informací, když jí ústně předá několik lidí? Dostane poslední člen řetězu informaci v původním znění? Jak lze ověřit pravdivost informace? A to vše se děti učily na dějinách antického Říma.

 


 

#28

 

Pythagorova věta

Ověření pravosti Pythagorovy věty pomocí experimentu.

 

 


 

#29

 

Umíme matematiku

Využití výpočetní techniky k rozvoji matematiky a samostatnosti ve výuce.

 

 


 

#30

 

Letovisko duchů

Pomocí společné aktivity děti přemýšlely o svém budoucím povolání a poznávaly své spolužáky.

 


 

#31

 

Cheopsova pyramida

Propojení historie a matematiky - převody jednotek, konstrukce jehlanu a jeho vlastnosti.

 

 


 

#32

 

Antické masky

Odvaha. Spolupráce. Důvěra. Práce podle návodu. I takhle se dá poznávat odkaz antického světa.

 


 

#33

 

Stavebnice - elektrické obvody

Vzhledem k několika kusům stavebnice BOFFIN 750 mohly děti v malých skupinkách objevovat zákonitosti elektrických obvodů. Svobodně volily modely, od těch jednodušších po složitější, zažily několik aha momentů, když se něco rozsvítilo či dokonce fungovalo jako rádio! A tak byla fyzika fajn i pro holky.

 


 

#34

 

Stavebnice - elektrické obvody

Technicky zaměření kluci si troufli hned na složitější modely. Velmi je to bavilo. Ale nebyli to jen kluci, zapojily se i holky.

 


 

#35

 

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

V loňském roce jsme zjistili, že děti postrádají alespoň kusé informace o Starém i Novém zákoně. Tak jsme zařadili celoměsíční téma BIBLICKÉ PŘÍBĚHY a ve všech blocích z různých úhlů jsme tuto tematiku poodkryli. V 1.hodině jsme četli příběhy o stvoření světa a zároveń jsme se dívali na fylogenezi organismů. Děti přemýšleli, jak se jednotlivé organizmy vyvíjely, ale především, jak se vyvíjely orgánové soustavy. Po “vzoru Adama” pojmenovávali ve skupinkách evoluční větve živočichů a bavili jsme se o tom, jak docházelo postupně ke zdokonalování orgánů.

 


 

#36

 

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Ve 2. hodině jsme se zabývali časovými osami při čtení a vyprávění příběhů.

 


 

#37

 

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Ve 3. tematické hodině jsme se zeměpisně podívali na život v poušti a vytvořili jsme “obchod se vzácnými oleji” i s objevováním přírodních barviv z rostlin i živočichů. V dílnách čtení jsme předvídali děj příběhů. Pracovali jsme s nejnovějšími knihami, doporučenými na kurzech kritického myšlení (RWCT).

 


 

#38

 

STRAVOVACÍ STYLY 1. hod 45 min - ČJ gradované úkoly z textu Margit Slimákové

Úvodní hodina ke stravovacím stylům - seznámení s různými směry dle nové knihy nutriční odbornice Margit Slimákové. Z této knihy byly také sestaveny texty v gradovaných pracovních listech na slovní druhy. Na závěr proběhla dílna čtení, každý si vybral nějakou kuchařku či knihu o jídle, a krátce nahlas sdílel, co četl.

 

 


 

#39

 

STRAVOVACÍ STYLY 2. hod 45 min - Bezlepková dieta

Jedním ze stravovacích stylů byla i bezlepková dieta. Probíhají instrukce a ukázka surovin a vysvětlování.

 


 

#40

 

STRAVOVACÍ STYLY 3. hod 45 min - vaření

Jeden odpolední blok jsme věnovali ochutnávkám různých stylů.

 


 

#41

 

STRAVOVACÍ STYLY 4. hod 45 min - ajurvéda

Velký úspěch mělo stanoviště s indickou kuchyní, kde probíhal i orientační test osobní konstituce. Dvojice dětí prošly všemi stanovišti a postupně vyplňovaly kolonky.

 


 

#42

 

SPÁNEK 1. hod 45 min - knihy, důsledky spánkového deficitu

Proč spíme a Cirkadiánní kód jsou dvě poměrně nové knihy aplikovaných biologických výzkumů. Pracovali jsme s úryvky - ať už pro pomyslné vědecké sympozium, nebo v dalších pracovních listech, nebo poslechem audioknihy některých kapitol. Prvně však na tabuli vznikal přehled, kde děti vidí důsledky nedostatku spánku.

 


 

#43

 

SPÁNEK 2. hod 45 min - vědecké sympozium, role

Čas na nastudování vědeckých rolí a nejnovějších informací o spánku.

 


 

#44

 

SPÁNEK 3. hod 45 min - přehlídka výsledných reportáží a zpráv

Někdo hrál vědecké role ve škole před tabulí, část dětí pracovala doma na pokusném ověřování distanční výuky.

 

 


 

#45

 

Dramatizační metoda Bodysculpting

Dramatizační metoda Bodysculpting pomohla žákům zpracovat článek o vzniku posmrtné masky Jana Palacha. Pracuje s neverbálním způsobem vyjádření emocí. U žáků rozvíjí aktivitu, kreativitu sebereflexi v podobě hmotného ztvárnění vlastních emocí, kooperaci, odpovědnost a uvědomění si vlastních emocí.

 


 

#46

 

Využití počítačů ve výuce matematiky

Internet nabízí řadu zajímavých a přístupných nástrojů, jak procvičovat matematické znalosti a logické uvažování. Jejich používání podporuje motivaci dětí a touhu k učení.

 


 

#47

 

ZVÍŘATA 1. hod 45 min - Andulky

Tato hodina vlastně začala už výběrem našeho kolejního zvířete. Na tabuli je vidět, která všechna zvířata byla ve výběru. Nakonec vyhrály andulky - hned dvě, aby jim nebylo smutno. Představujeme je krátkým videem.

#48

 

ZVÍŘATA 2. hod 45 min - Gradované úlohy

I v českém jazyce jsme se věnovali zvířatům.

 


 

#49

 

ZVÍŘATA 3. hod 45 min - Oceán

Velký zájem byl o poznávání oceánských zvířat. Pouštěli jsme si dokument Modrá planeta - díl Velká modrá pustina, jehož autorem je David Attenborouhg. Úkolem bylo sepsat názvy všech zvířat, o kterých byla v dokumentu řeč. Do tohoto úkolu byla zapojeno i skupina pokusného ověřování distanční výuky.

 


 

#50

 

ZVÍŘATA 4. hod 45 min - Holubice

Na svět zvířat jsme se podívali i z pohledu dokumentu z Jednoho světu na školách (JSNS) od organizace Člověk v tísni. Krátký film Ptačí kluk vedl k zamyšlení o chovu holubů, byl to příběh chlapce z Azerbajdžánu. Pro ukázku, kam až jsme v přemýšlení zašli je vyfocen úvod k lekci a pracovní listy vyplněné od dětí.

 


 

#51

 

ZVÍŘATA 5. hod 45 min - Zvířata medailonky a hra

Pro únorové téma ZVÍŘATA jsme na závěr dělali v rámci čj medailonky pro naše známá zvířata a pak jsme navázali hrou - pantomimicky předvést nějakou jejich činnost a ostatní hádali, které zvíře je předváděno. Zvířecí tématika se také objevila v jednom z pátečních listů reflexe, kde se prolíná s matematikou, češtinou i budováním postojů.

 


 

#52

 

MATEMATICKÁ POVÍDKA 1. hod 45 min - úvod k metodě, kniha

První hodinu jsme se věnovali popsání metody Předvídání a také úvodnímu slovu o knize Zamilované povídky a o soudobé autorce Petře Soukupové.

 


 

#53

 

MATEMATICKÁ POVÍDKA 2. hod 45 min - ukázky tabulek, poslech

Metoda předvídání dovoluje dětem vyslechnout různé scénáře, různé myšlenky druhých a prožívat napětí, jak to bude dál a kdo se nejvíce přiblížil ději v příběhu. Často to vyvolává zajímavé úvahy a diskuze mezi dětmi.

 


 

#54

 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 1. hod 45 min - úvodní hodina

Diskuzi o sexualitě předcházela zajímavá fotka v zrcadle. Pro biologické souvislosti nám sloužila kniha přírodovědce Desmonda Morrise. Přímo ve třídě jsme také několik měsíců pozorovali párek andulek - od námluv až po vyvedení mláďat :-) Tuto hodinu se nám hodily některé paralely.

 


 

#55

 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 2. hod 45 min - Homosexualita

Pomocí medailonků lidí, kteří uskutečnili coming-out jsme se věnovali úvahám o společenských i politických postojích. I v našem prostředí je možné svobodně vyjádřit názor a diskutovat o něm.

 


 

#56

 

ČJ PROJEKT - 1. hod 45 min - úvodní hodina

Udělali jsme v Češtinovém projektu přátelský výjezd do přírodovědného centra Mlýn Radouňka, kde jsme společně s dětmi z komunitní školy probírali žánry - od pohádky, přes román po divadelní tragédii.

 


 

#57

 

ČJ PROJEKT - 2. hod 45 min - žánry

Skládání nebylo jednoduché ani pro osmáky. Vyžadovalo to hodně přemýšlení a vzpomínání, co jsme kdy četli.

 


 

#58

 

Čtenářská gramotnost v AJ

Transferová hodina, která spojuje čtenářské dovednosti s angličtinou.

 


 

#59

 

Padlet a Avataři v AJ

Internetová nástěnka padlet v angličtině, jak lze využít ICT nástroj při výuce jiných předmětů.

 


 

#60

 

Titanic

Čtení s porozuměním a historické události

 


 

#61

 

Slovní úlohy s rovnicemi

Vyzkoušeli jsme si rozmanité slovní úlohy s cílem provést z nich zápis, vyřešit je pomocí lineární rovnice a formulovat slovní odpověď.

 


 

#62

 

Legenda o Ostojovi

Pomocí metody Skládankového učení jsme se seznamovali s tématem víry a strachu v období středověku.

 


 

#63

 

DROGY Sousedi píší - 45 min

Celý duben jsme se věnovali tématu drog čtením knihy My děti ze stanice Zoo. K tomu přináležela celá série úkolů pro porozumění textu i pro vědomou práci každého žáka s tímto tématem. V této hodině se vžili do role souseda v místě, kde Christiana bydlela.

 

 


 

#64

 

DROGY dokument Katka 45 min

Dalším pokračováním byla hodina o tom, co je to odvaha. Tento oderovaný soupis předcházel velmi náročnému časosběrnému dokumentu Katka (autor Helena Třeštíková). Uzavřel se reflexní metodou Pětilístek na slovo drogy.

 

 


 

#65

 

1. CHEMIE zájmena PL 45 min

Květen byl ve znamení tématu Chemie. Při poznávání prvků si zvláštní pozornost zasloužila kniha se zajímavým názvem. Děti bavila četba úryvků o různých prvcích. A v jednom úryvku jsme mohli skloubit právě probíraná zájmena.

 

 


 

#66

 

2. Chemie Dílna čtení 45 min

Chemie nám v květnu prostupovala všemi předměty. Dobře se trénovalo i porozumění textu v dílnách čtení.

 

 


 

#67

 

3. Chemie Periodická tabulka - důležité prvky, kvíz

Důležitou součástí bylo seznámení s biogenními, a některými dalšími významnými prvky z periodické tabulky. Kvíz nalezený na You-Tube sklízel opakovaně úspěch.

 

 


 

#68

 

Procenta 1

Procvičování základních výpočtů s procenty - výpočet základu, procentové části a počtu procent.

 

 

 


 

#69

 

Procenta 2

Procvičování počítání s procenty pomocí zábavné hry a praktické úlohy k posílení mezipředmětových vztahů.

 

 

 

 


 

#70

 

Den proti šikaně

 

 

 

 

 


 

#71

 

Jsou GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY budoucností lidstva?

Co si myslí naše 3. trojročí? 💭 Kritické myšlení, sběr argumentů, skupinová práce, argumentační diskuze, závěrečná úvaha. Sbíráme znalosti, pilujeme dovednosti a utváříme si postoje.

 

 

 


 

#72

 

Kooperativní hra - Rytíři

 

 

 


 

#73

 

DROGY 1. Rodina, zázemí 45 min

Co vše si představujeme pod pojmem zázemí a rodina? Děti ztvárňovaly své představy a také pak kreslily, jak má vypadat hřiště a park pro děti na sídlišti. Od toho jsme se vrhli na čtení knihy My děti ze stanice Zoo, kde to na velkém sídlištním prostoru vypadalo pro děti bídně.

 

 

 


 

#74

 

DROGY 2. Čtení venku 45 min

Čtení se za relativně pěkného počasí odehrávalo i venku, na výšlapech mimo město. Odlehčili jsme tak náročné drogové téma.

 

 


 

#75

 

DROGY 3. hod 45 min Johann Hari

Co to znamená být drogově závislý? Jak k drogové problematice přistupují různé státy?Jak na to šlo Portugalsko?

 

 


 

#76

 

CHEMIE 1. hod Laboratoř - vážení

Díky střední škole FARMEKO jsme mohli pracovat v dobře vybavené laboratoři. Tak nejprve vážení.

 

 


 

#77

 

CHEMIE 2. hod Laboratoř - Filtrace

A po vážení filtrace - v laboratoři FARMEKO.

 

 


 

#78

 

CHEMIE 3. hod Červené zelí - pokusy ve třídě

Notoricky známý pokus s červený zelím pro určování pH.