I-KAP II

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Projekt se zaměřuje na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v kraji Vysočina. Komplexní podpora zapojených škol zahrnuje úroveň vedení škol v rámci Regionální leadership akademie, podporu pedagogů prostřednictvím vzdělávání, setkávání v rámci komunit vzájemného učení a metodickou podporou, i přímou podporu žáků zaváděním inovativních nástrojů do výuky.

 

#1

 

Lentilky v matematice

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v kombinaci s matematikou a ICT( práce s tabulkou, textem v rámci zadání a grafem na PC).

 

 


 

#2

 

Výška stromu

Propojení měření a znalostí z matematiky v kontextu historie a vývoje jednotek délky.

 

 


 

#3

 

Gamebooky

Propojení češtiny a informatiky v rámci projektového dne s cílem vytvořit funkční příběh, kde čtenář může ovlivnit postup děje.

 

 


 

#4

 

Stvoření světa - mýty a legendy

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v rámci výuky humanitního Světa v souvislostech. 2. trojročí se učilo pojmenovat hlavní myšlenky různých textů, klást otázky, pracovat ve skupině, diskutovat a zpracovávat informace získané z textu. 

 

 


 

#5

 

Zemědělská revoluce - čtení s předvídáním

Čtenářská gramotnost v rámci výuky humanitního Světa v souvislostech u 3. trojročí. Použití metody z kritického myšlení - čtení s předvídáním. Rozvoj fantazie, ověřování domněnek, práce s informacemi, tvorba myšlenkové mapy.

 

 


 

#6

 

Zvíře

enviromentální výchova a tvorba stolních her

 

 

 


 

#7

 

Lidské tělo

 

 

 

 


 

#8

 

Projekt ve 3. trojročí na téma Sexuální výchova

Dlouhodobý projekt ve 3. trojročí (2. 3. - 30. 3.) na téma Sexuální výchova. Došlo k propojení čtenářské a ICT gramotnosti v předmětu Výchova ke zdraví, který je součástí našeho předmětu Světa v souvislostech. Děti využívaly program orgpad.com, ve kterém vytvářely ve dvojicích myšlenkové sítě. Smyslem tvorby sítí je kreativní, interdisciplinární myšlení: propojování různorodého a spojování nespojitelného, prohlubování a rozšiřování známého a setkávání s neznámým.

 

 

 


 

#9

 

Vím - chci vědět - dozvěděl jsem se

Metodu V-CH-D jsme použili se žlutou třídu při získávání informací o Politických procesech v 50. letech. Metoda pracuje s tím, co žáci o tématu vědí, formulací otázek, které podporuje vnitřní motivaci žáků pro učení. Ověřování toho, zda ostatní souhlasí s tím, co někdo ze spolužáků uvedl, ukazuje žákům, jak mohou s informacemi pracovat – ověřovat si je hned od počátku, učit se od sebe navzájem, současně vede k hlubšímu přemýšlení nad tématem, k hledání argumentů. Vlastní znalosti se doplňují z textu, ve kterém žáci hledají odpovědi na své otázky. Na závěr dochází k syntéze všech informací a ověřování pochopení tématu.

 


 

#10

 

Mediální výchova

Orientace v mediálním prostoru a jak nenaletět dezinformacím, rozvoj čtenářské a ICT gramotnosti ve dvou hodinách humanitního SVS.

 


 

#11

 

Spotřeba vody

Praktické propojení matematiky s problematikou plýtvání vody.

 


 

#12

 

Ozoboti

Výuka základů programování pomocí Ozobotů.

 

   

   

   

 


 

#13

 

Kariérové poradenství

 

 


 

#14

 

Historie Československa

 

 


 

#15

 

Vánoce

 

 

 


 

#16

 

Lidské tělo

 

 

 


 

#17

 

Města světa

 

 

 


 

#18

 

Teplota, graf

Na praktickém ze života jsme si osvěžili, jak se pracuje s tabulkou a jak se tvoří graf.

 


 

#19

 

Hra Výhonky

Vyzkoušeli jsme si zajímavou logickou hru, kterou vymysleli matematici John H. Conway a Michael S. Paterson v roce 1976 na univerzitě v Cambridgi.

 


 

#20

 

Kniha s sebou

Tento projekt je zaměřený na vnímání přínosu četby prózy. Cílem bylo zjistit, že čtení nemusí být "statická" záležitost, ale že kniha může být společníkem i na cestách a na různých místech. Navštívili jsme parky, knihovny, čajovny i obchody s knihami. Děti se inspirovaly nalezenými knihami i pracovaly s texty u svých přinesených knih. Celkem jsme vytvořili tři hodinové cesty, které byly moderovány průvodcem a vybrané tituly byly uváděny do širších souvislostí s místem i dějem knih. Některé texty jsme si také prožili pomocí divadla či Storrytellingu.

 


 

#21

 

NIM

Hra NIM je nejznámějším představitelem matematických her. Hráči postupně odebírací 1, 2 nebo 3 sirky. Kdo vezme poslední, prohrává. Jaká je vítězná strategie?

 


 

#22

 

Lukostřelci

Rozhodněte, kdo z lukostřelců si zaslouží postoupit do dalšího kola. Je aritmetický průměr tím nejlepším vodítkem?

 


 

#23

 

Když dáte volnost dětem ve Světě v souvislostech

Vznikají videa, animace, počítače slouží jako zdroj informací. Analyzujeme a syntetizujeme informace, čteme s porozuměním, pracujeme se zdroji.

 


 

#24

 

Programování

Základy programování s využitím Lego Mindstorms a blokového programování.

 

   

 


 

#25

 

Stébla a písničky

Během 90 minut se vystřídalo několik skupinek na “botanickém” stanovišti, kde se “tonoucí stébla chytal” a na stanovišti písničkovém, kde skupinka měla dát dohromady “kapelu” a spolupodílet se na předvedení písničky za spoluúčasti všech. Tento blok se odehrál v rámci adaptačního pobytu v září. Cílem byla spolupráce napříč věkovkami. Děti si losovaly, do které skupinky připadnou.

 


 

#26

 

Odysseova cesta do Ctiboře 25. 10.

Cílem 5 hodinového bloku bylo poznávání přírodnin během pěší cesty a seřazení textu jedné části přiběhu o putování Odysseovy družiny - zrovna ve chvíli, kdy námořníci porazili několik kusů dobytka z posvátných stád. Blok byl součástí celoměsíčního tématu Staré řecké báje a pověsti. Celodenní výjezd byl speciálně připraven z prvků k příběhu - viz obrázek učitelské přípravy.

 


 

#27

 

3. trojročí trénovalo předávání informací

Co se stane s původní informací, když jí ústně předá několik lidí? Dostane poslední člen řetězu informaci v původním znění? Jak lze ověřit pravdivost informace? A to vše se děti učily na dějinách antického Říma.

 


 

#28

 

Pythagorova věta

Ověření pravosti Pythagorovy věty pomocí experimentu.

 

 


 

#29

 

Umíme matematiku

Využití výpočetní techniky k rozvoji matematiky a samostatnosti ve výuce.

 

 


 

#30

 

Letovisko duchů

Pomocí společné aktivity děti přemýšlely o svém budoucím povolání a poznávaly své spolužáky.

 


 

#31

 

Cheopsova pyramida

Propojení historie a matematiky - převody jednotek, konstrukce jehlanu a jeho vlastnosti.

 

 


 

#32

 

Antické masky

Odvaha. Spolupráce. Důvěra. Práce podle návodu. I takhle se dá poznávat odkaz antického světa.

 


 

#33

 

Stavebnice - elektrické obvody

Vzhledem k několika kusům stavebnice BOFFIN 750 mohly děti v malých skupinkách objevovat zákonitosti elektrických obvodů. Svobodně volily modely, od těch jednodušších po složitější, zažily několik aha momentů, když se něco rozsvítilo či dokonce fungovalo jako rádio! A tak byla fyzika fajn i pro holky.

 


 

#34

 

Stavebnice - elektrické obvody

Technicky zaměření kluci si troufli hned na složitější modely. Velmi je to bavilo. Ale nebyli to jen kluci, zapojily se i holky.

 


 

#35

 

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

V loňském roce jsme zjistili, že děti postrádají alespoň kusé informace o Starém i Novém zákoně. Tak jsme zařadili celoměsíční téma BIBLICKÉ PŘÍBĚHY a ve všech blocích z různých úhlů jsme tuto tematiku poodkryli. V 1.hodině jsme četli příběhy o stvoření světa a zároveń jsme se dívali na fylogenezi organismů. Děti přemýšleli, jak se jednotlivé organizmy vyvíjely, ale především, jak se vyvíjely orgánové soustavy. Po “vzoru Adama” pojmenovávali ve skupinkách evoluční větve živočichů a bavili jsme se o tom, jak docházelo postupně ke zdokonalování orgánů.

 


 

#36

 

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Ve 2. hodině jsme se zabývali časovými osami při čtení a vyprávění příběhů.

 


 

#37

 

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Ve 3. tematické hodině jsme se zeměpisně podívali na život v poušti a vytvořili jsme “obchod se vzácnými oleji” i s objevováním přírodních barviv z rostlin i živočichů. V dílnách čtení jsme předvídali děj příběhů. Pracovali jsme s nejnovějšími knihami, doporučenými na kurzech kritického myšlení (RWCT).

 


 

#38

 

STRAVOVACÍ STYLY 1. hod 45 min - ČJ gradované úkoly z textu Margit Slimákové

Úvodní hodina ke stravovacím stylům - seznámení s různými směry dle nové knihy nutriční odbornice Margit Slimákové. Z této knihy byly také sestaveny texty v gradovaných pracovních listech na slovní druhy. Na závěr proběhla dílna čtení, každý si vybral nějakou kuchařku či knihu o jídle, a krátce nahlas sdílel, co četl.

 

 


 

#39

 

STRAVOVACÍ STYLY 2. hod 45 min - Bezlepková dieta

Jedním ze stravovacích stylů byla i bezlepková dieta. Probíhají instrukce a ukázka surovin a vysvětlování.

 


 

#40

 

STRAVOVACÍ STYLY 3. hod 45 min - vaření

Jeden odpolední blok jsme věnovali ochutnávkám různých stylů.

 


 

#41

 

STRAVOVACÍ STYLY 4. hod 45 min - ajurvéda

Velký úspěch mělo stanoviště s indickou kuchyní, kde probíhal i orientační test osobní konstituce. Dvojice dětí prošly všemi stanovišti a postupně vyplňovaly kolonky.

 


 

#42

 

SPÁNEK 1. hod 45 min - knihy, důsledky spánkového deficitu

Proč spíme a Cirkadiánní kód jsou dvě poměrně nové knihy aplikovaných biologických výzkumů. Pracovali jsme s úryvky - ať už pro pomyslné vědecké sympozium, nebo v dalších pracovních listech, nebo poslechem audioknihy některých kapitol. Prvně však na tabuli vznikal přehled, kde děti vidí důsledky nedostatku spánku.

 


 

#43

 

SPÁNEK 2. hod 45 min - vědecké sympozium, role

Čas na nastudování vědeckých rolí a nejnovějších informací o spánku.

 


 

#44

 

SPÁNEK 3. hod 45 min - přehlídka výsledných reportáží a zpráv

Někdo hrál vědecké role ve škole před tabulí, část dětí pracovala doma na pokusném ověřování distanční výuky.

 

 


 

#45

 

Dramatizační metoda Bodysculpting

Dramatizační metoda Bodysculpting pomohla žákům zpracovat článek o vzniku posmrtné masky Jana Palacha. Pracuje s neverbálním způsobem vyjádření emocí. U žáků rozvíjí aktivitu, kreativitu sebereflexi v podobě hmotného ztvárnění vlastních emocí, kooperaci, odpovědnost a uvědomění si vlastních emocí.

 


 

#46

 

Využití počítačů ve výuce matematiky

Internet nabízí řadu zajímavých a přístupných nástrojů, jak procvičovat matematické znalosti a logické uvažování. Jejich používání podporuje motivaci dětí a touhu k učení.

 


 

#47

 

ZVÍŘATA 1. hod 45 min - Andulky

Tato hodina vlastně začala už výběrem našeho kolejního zvířete. Na tabuli je vidět, která všechna zvířata byla ve výběru. Nakonec vyhrály andulky - hned dvě, aby jim nebylo smutno. Představujeme je krátkým videem.

#48

 

ZVÍŘATA 2. hod 45 min - Gradované úlohy

I v českém jazyce jsme se věnovali zvířatům.

 


 

#49

 

ZVÍŘATA 3. hod 45 min - Oceán

Velký zájem byl o poznávání oceánských zvířat. Pouštěli jsme si dokument Modrá planeta - díl Velká modrá pustina, jehož autorem je David Attenborouhg. Úkolem bylo sepsat názvy všech zvířat, o kterých byla v dokumentu řeč. Do tohoto úkolu byla zapojeno i skupina pokusného ověřování distanční výuky.

 


 

#50

 

ZVÍŘATA 4. hod 45 min - Holubice

Na svět zvířat jsme se podívali i z pohledu dokumentu z Jednoho světu na školách (JSNS) od organizace Člověk v tísni. Krátký film Ptačí kluk vedl k zamyšlení o chovu holubů, byl to příběh chlapce z Azerbajdžánu. Pro ukázku, kam až jsme v přemýšlení zašli je vyfocen úvod k lekci a pracovní listy vyplněné od dětí.

 


 

#51

 

ZVÍŘATA 5. hod 45 min - Zvířata medailonky a hra

Pro únorové téma ZVÍŘATA jsme na závěr dělali v rámci čj medailonky pro naše známá zvířata a pak jsme navázali hrou - pantomimicky předvést nějakou jejich činnost a ostatní hádali, které zvíře je předváděno. Zvířecí tématika se také objevila v jednom z pátečních listů reflexe, kde se prolíná s matematikou, češtinou i budováním postojů.

 


 

#52

 

MATEMATICKÁ POVÍDKA 1. hod 45 min - úvod k metodě, kniha

První hodinu jsme se věnovali popsání metody Předvídání a také úvodnímu slovu o knize Zamilované povídky a o soudobé autorce Petře Soukupové.

 


 

#53

 

MATEMATICKÁ POVÍDKA 2. hod 45 min - ukázky tabulek, poslech

Metoda předvídání dovoluje dětem vyslechnout různé scénáře, různé myšlenky druhých a prožívat napětí, jak to bude dál a kdo se nejvíce přiblížil ději v příběhu. Často to vyvolává zajímavé úvahy a diskuze mezi dětmi.

 


 

#54

 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 1. hod 45 min - úvodní hodina

Diskuzi o sexualitě předcházela zajímavá fotka v zrcadle. Pro biologické souvislosti nám sloužila kniha přírodovědce Desmonda Morrise. Přímo ve třídě jsme také několik měsíců pozorovali párek andulek - od námluv až po vyvedení mláďat :-) Tuto hodinu se nám hodily některé paralely.

 


 

#55

 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 2. hod 45 min - Homosexualita

Pomocí medailonků lidí, kteří uskutečnili coming-out jsme se věnovali úvahám o společenských i politických postojích. I v našem prostředí je možné svobodně vyjádřit názor a diskutovat o něm.

 


 

#56

 

ČJ PROJEKT - 1. hod 45 min - úvodní hodina

Udělali jsme v Češtinovém projektu přátelský výjezd do přírodovědného centra Mlýn Radouňka, kde jsme společně s dětmi z komunitní školy probírali žánry - od pohádky, přes román po divadelní tragédii.

 


 

#57

 

ČJ PROJEKT - 2. hod 45 min - žánry

Skládání nebylo jednoduché ani pro osmáky. Vyžadovalo to hodně přemýšlení a vzpomínání, co jsme kdy četli.

 


 

#58

 

Čtenářská gramotnost v AJ

Transferová hodina, která spojuje čtenářské dovednosti s angličtinou.

 


 

#59

 

Padlet a Avataři v AJ

Internetová nástěnka padlet v angličtině, jak lze využít ICT nástroj při výuce jiných předmětů.

 


 

#60

 

Titanic

Čtení s porozuměním a historické události

 


 

#61

 

Slovní úlohy s rovnicemi

Vyzkoušeli jsme si rozmanité slovní úlohy s cílem provést z nich zápis, vyřešit je pomocí lineární rovnice a formulovat slovní odpověď.

 


 

#62

 

Legenda o Ostojovi

Pomocí metody Skládankového učení jsme se seznamovali s tématem víry a strachu v období středověku.

 


 

#63

 

DROGY Sousedi píší - 45 min

Celý duben jsme se věnovali tématu drog čtením knihy My děti ze stanice Zoo. K tomu přináležela celá série úkolů pro porozumění textu i pro vědomou práci každého žáka s tímto tématem. V této hodině se vžili do role souseda v místě, kde Christiana bydlela.

 

 


 

#64

 

DROGY dokument Katka 45 min

Dalším pokračováním byla hodina o tom, co je to odvaha. Tento oderovaný soupis předcházel velmi náročnému časosběrnému dokumentu Katka (autor Helena Třeštíková). Uzavřel se reflexní metodou Pětilístek na slovo drogy.

 

 


 

#65

 

1. CHEMIE zájmena PL 45 min

Květen byl ve znamení tématu Chemie. Při poznávání prvků si zvláštní pozornost zasloužila kniha se zajímavým názvem. Děti bavila četba úryvků o různých prvcích. A v jednom úryvku jsme mohli skloubit právě probíraná zájmena.

 

 


 

#66

 

2. Chemie Dílna čtení 45 min

Chemie nám v květnu prostupovala všemi předměty. Dobře se trénovalo i porozumění textu v dílnách čtení.

 

 


 

#67

 

3. Chemie Periodická tabulka - důležité prvky, kvíz

Důležitou součástí bylo seznámení s biogenními, a některými dalšími významnými prvky z periodické tabulky. Kvíz nalezený na You-Tube sklízel opakovaně úspěch.

 

 


 

#68

 

Procenta 1

Procvičování základních výpočtů s procenty - výpočet základu, procentové části a počtu procent.

 

 

 


 

#69

 

Procenta 2

Procvičování počítání s procenty pomocí zábavné hry a praktické úlohy k posílení mezipředmětových vztahů.

 

 

 

 


 

#70

 

Den proti šikaně

 

 

 

 

 


 

#71

 

Jsou GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY budoucností lidstva?

Co si myslí naše 3. trojročí? 💭 Kritické myšlení, sběr argumentů, skupinová práce, argumentační diskuze, závěrečná úvaha. Sbíráme znalosti, pilujeme dovednosti a utváříme si postoje.

 

 

 


 

#72

 

Kooperativní hra - Rytíři

 

 

 


 

#73

 

DROGY 1. Rodina, zázemí 45 min

Co vše si představujeme pod pojmem zázemí a rodina? Děti ztvárňovaly své představy a také pak kreslily, jak má vypadat hřiště a park pro děti na sídlišti. Od toho jsme se vrhli na čtení knihy My děti ze stanice Zoo, kde to na velkém sídlištním prostoru vypadalo pro děti bídně.

 

 

 


 

#74

 

DROGY 2. Čtení venku 45 min

Čtení se za relativně pěkného počasí odehrávalo i venku, na výšlapech mimo město. Odlehčili jsme tak náročné drogové téma.

 

 


 

#75

 

DROGY 3. hod 45 min Johann Hari

Co to znamená být drogově závislý? Jak k drogové problematice přistupují různé státy?Jak na to šlo Portugalsko?

 

 


 

#76

 

CHEMIE 1. hod Laboratoř - vážení

Díky střední škole FARMEKO jsme mohli pracovat v dobře vybavené laboratoři. Tak nejprve vážení.

 

 


 

#77

 

CHEMIE 2. hod Laboratoř - Filtrace

A po vážení filtrace - v laboratoři FARMEKO.

 

 


 

#78

 

CHEMIE 3. hod Červené zelí - pokusy ve třídě

Notoricky známý pokus s červený zelím pro určování pH.

 

 


 

#79

 

HYDROBIOLOGIE 1. Červnový mokřad

Badatelská výuka v mokřadech Pístov.

 

 


 

#80

 

HYDROBIOLOGIE 2. Lov se síťkou a cedníkem

 

 

 


 

#81

 

HYDROBIOLOGIE 3. Zkoumání na tácku

Nečekaně dost druhů jsme našli.

 

 


 

#82

 

HYDROBIOLOGIE 4. Splešťule blátivá - video

Určitě si všichni vzpomenete na příběh Brumdy a Čmeldy (Včelí medvídci), když se potkají s tímto zvláštním tvorem, který říká: "Žádná lochneska, já jsem splešťule blátivá..."

 


 

#83

 

BERLÍN 1. Německý školní systém

Příprava na výjezd do Berlína.

 

 


 

#84

 

BERLÍN 2. Zastávky metra z příběhu knihy My děti ze stanice Zoo

Bylo zvláštní ocitnout se na skutečných místech, o kterých se v knize píše.

 

 


 

#85

 

Skládankové učení

Propojení češtiny a historie pomocí metody z kritického myšlení.

 

 


 

#86

 

Medailonky osobností

Představení osobností z období komunistického Československa - kombinace vyhledávání informací, práce dle kritérií, vrstevnické zpětné vazby a podpory mezipředmětových vztahů.

 

 


 

#87

 

Finanční gramotnost 1

Práce ve skupinách na tématu rozdělení peněz mezi zaměstnance - trénování argumentace, logického myšlení a komunikace ve skupině ve spojení s podporou mezipředmětových vztahů.

 

 


 

#88

 

Projekt Peníze a voda

 

 

 

 

 

 

 

 


 

#89

 

Den puberťáka

Prostřednictvím praktického příkladu jsme si osvěžili počítání s procenty, ale i práci s textem či grafy.

 

 

 


 

#90

 

Státy Evropské unie

Prostřednictvím připraveného pracovního listu jsme se seznámili s Evropskou unií a se státy, které ji tvoří.

 

 


 

#91

 

Složené úrokování

Během vedené lekce jsme si vyzkoušeli výpočet složeného úroku a seznámili se s hypotékou a jejími podmínkami a náležitostmi.

 

 

 


 

#92

 

Výpočet BMI

Děti si v rámci projektového dne vyzkoušely výpočet svého BMI. Zkoumali jsme smysl tohoto nástroje, procvičovali si své matematické dovednosti a všechny informace si dávali do souvislostí.

 

 

 


 

#93

 

Handicap

Děti si v rámci projektového dne vyzkoušely pracovat s handicapem - malovat svojí nedominantní rukou či pomocí úst. Bavili jsme se o tom, co to handicap je, jak se může člověk stát handicapovaný a co takoví lidé potřebují.

 

 

 


 

#94

 

Kofein a další běžne dostupné návykové látky

 

 


 

#95

 

Cirkadiánní kód v humanitním SVS

Využití transferové metody a zařazení matematiky do hodin SVS. Tvorba grafů s denním rytmem žáků. Čtenářská gramotnost a čtení s otázkami na téma cirkadiánního kódu.

 

 


 

#96

 

Time for kids článek "Elizabeth dies"

Čtenářská gramotnost spojená s anglickými reáliemi, upevňování gramatiky a rozšiřováním slovní zásoby. Využití ICT programů k procvičování.

 

 


 

#97

 

Cirkadiánní kód a metoda CLIL v humanitním SVS

Využili jsme anglický text o cirkadiánním kódu. Metoda CLIL představuje obsahově i jazykově integrované vyučování zaměřené na vzdělávací přístup, v němž cizí jazyk používá pro učení a vyučování obsahu předmětu nejazykového. Článek zde.

 

 


 

#98

 

Chain writing

Metoda kreativního psaní v hodině AJ. Metoda podporující kooperaci, rozvoj čtenářské gramotnosti, slovní zásoby a procvičuje psaní v AJ.

 

 


 

#99

 

Rakousko

Zeměpis ve výuce Angličtiny. Příprava na exkurzi do Vídně. Vyhledávání a osvojování informací o rakouských reáliích.

 

 


 

#100

 

Chain drawing

Transferová metoda. Využití VV ve výuce AJ. Podpora kreativního psaní.

 

 


 

#101

 

Brainstorming/brainwriting

V přesném překladu “bouře mozků” je soubor kreativních metod, které mají pomoci vymýšlet lidem nápady bez jejich kritického hodnocení. Probíhá formou spontánní diskuze na dané téma. Klade si za cíl uvolnit atmosféru mezi členy skupiny a zapojit i ty, kteří se v pracovním kolektivu příliš neprojevují.

 

 


 

#102

 

Finanční gramotnost část 1

Daně a daňová soustava, skupinová práce, návštěva odborníka z praxe. Transferová metoda: matematika v humanitním svs. Ve skupinách počítání případového příkladu a porovnávání.

 

 


 

#103

 

Finanční gramotnost část 2

Návštěva odborníka z praxe.

 

 


 

#104

 

Zabiják slovní zásoby

Kooperativní didaktická hra.

 

 


 

#105

 

Běhací kvíz

Reálie Německa, kooperativní didaktická hra.

 

 


 

#106

 

Drátování, pletení, háčkování

Projektový den, polytechnická výchova. Jak postupovat podle návodu, procvičování jemné motoriky, podpora vzájemného učení.