Zápisy pro rok 2021/2022 byly ukončeny

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ScioŠkola Jihlava - základní škola, s.r.o., se sídlem Pístov 52, 586 01 Jihlava, IČO: 06336655, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e)  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), posoudila žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání od školního roku 2021/2022 ze dne a rozhodla takto:

1.

2021-13-00-00001

Přijat

2.

2021-13-00-00002

Přijat

3.

2021-13-00-00003

Přijat

4.

2021-13-00-00007

Přijat

5.

2021-13-00-00008

Přijat

6.

2021-13-00-00009

Přijat

7.

2021-13-00-00006

Přijat

8.

2021-13-00-00005

Přijat