NOVĚ OTEVÍRÁME: Přípravná třída pro předškoláky

Na základě poptávky jsem se rozhodli nabídnout rodičům předškoláčků přípravnou třídu. Přístup k práci s dětmi zůstane inovatitvní a zcela v souladu s našimi přístupy a hodnotami. Posláním přípravné třídy je připravit dítě k plynulému nástupu do první třídy.

4. 4. 2023| Radka Matějíčková
Blog (1)

Děti z přípravné třídy budou v každodenním kontaktu s žáky 1. trojročí.

V určitých časech budou předškoláčci a školáci spolupracovat, navazovat vztahy a vzájemně se učit. 

Školné bude pro předškoláky 4 500,- za měsíc, platbu účtujeme za 10 měsíců školního roku.

Jak se přihlásit do přípravné třídy?


Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Týká se i dětí, jímž byla povinná školní docházka odložena.

V roce 2023/2024 budeme v přípravné třídě naší ScioŠkoly otevírat maximálně 7 míst.

Přípravná třída se otevře, pokud se do ní přihlásí alespoň 5 dětí splňujících kritéria pro přijetí.

 

Jak se přihlásit do přípravné třídy?