POZVÁNKA: Slavnostní otevření nových školních prostor v centru města

Naše škola v Jihlavě působí už 6. rokem. Nabídka míst ve škole byla dosud limitovaná omezenými prostorovými možnostmi. S podporou Kraje Vysočina se to od letoška změní. Škola vysoutěžila vhodné prostory v ul. Legionářů a díky tomu bude moci navýšit kapacitu ze 100 na 150 žáků. Zveme vás na slavnostní zahájení otevření našich nových prostor. Přijít může kdokoliv!

9. 5. 2023| Radka Matějíčková
Jihlava Slavnostni Zahajeni

Po domluvě s Krajem Vysočina jsme budovu rekolaudovali zpět na školu. Zbourali jsme příčky, které členily prostor na malé kanceláře a dali jsme vzniknout učebnám. V prostorách jsme ponechali krásu časů minulých v podobě odkrytých vrstev původních maleb i některých podlah. Chodbám jsme nechali vyniknout její architektonické tvarosloví. Chceme snoubit inovativní prvky našeho vzdělávacího konceptu spolu s tradicí a vrátit tak budově jejího živého ducha.

 

Zveme širokou veřejnost na prohlídku našich nových prostor a seznámení s naší školou.

 


 

Kdy

úterý 9. května od 15:00

 

Kde

Třída Legionářů 6, Jihlava

 

Co vás čeká

Prohlídka citlivě zrekonstruovaných prostor, jež rozšíří naší kapacitu.
Povídání s dětmi, průvodci i vedením školy o tom, jak to u nás chodí.
Neformální program a občerstvení připravené dětmi.
Hosté.