Učíme se ze života pro život 2 / I-KAP II

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Projekt se zaměřuje na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v kraji Vysočina. Komplexní podpora zapojených škol zahrnuje úroveň vedení škol v rámci Regionální leadership akademie, podporu pedagogů prostřednictvím vzdělávání, setkávání v rámci komunit vzájemného učení a metodickou podporou, i přímou podporu žáků zaváděním inovativních nástrojů do výuky.

7. 2. 2023| Radka Matějíčková
Blog (2)

 

 

#1

 

Lentilky v matematice

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v kombinaci s matematikou a ICT( práce s tabulkou, textem v rámci zadání a grafem na PC).

 

 


 

#2

 

Výška stromu

Propojení měření a znalostí z matematiky v kontextu historie a vývoje jednotek délky.

 

 

 


 

#3

 

Gamebooky

Propojení češtiny a informatiky v rámci projektového dne s cílem vytvořit funkční příběh, kde čtenář může ovlivnit postup děje.

 

 


 

#4

 

Stvoření světa - mýty a legendy

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v rámci výuky humanitního Světa v souvislostech. 2. trojročí se učilo pojmenovat hlavní myšlenky různých textů, klást otázky, pracovat ve skupině, diskutovat a zpracovávat informace získané z textu. 

 

 


 

#5

 

Zemědělská revoluce - čtení s předvídáním

Čtenářská gramotnost v rámci výuky humanitního Světa v souvislostech u 3. trojročí. Použití metody z kritického myšlení - čtení s předvídáním. Rozvoj fantazie, ověřování domněnek, práce s informacemi, tvorba myšlenkové mapy.

 

 


 

#6

 

Zvíře

enviromentální výchova a tvorba stolních her

 

 

  


 

#7

 

Lidské tělo

 

 

  

 


 

#8

 

Projekt ve 3. trojročí na téma Sexuální výchova

Dlouhodobý projekt ve 3. trojročí (2. 3. - 30. 3.) na téma Sexuální výchova. Došlo k propojení čtenářské a ICT gramotnosti v předmětu Výchova ke zdraví, který je součástí našeho předmětu Světa v souvislostech. Děti využívaly program orgpad.com, ve kterém vytvářely ve dvojicích myšlenkové sítě. Smyslem tvorby sítí je kreativní, interdisciplinární myšlení: propojování různorodého a spojování nespojitelného, prohlubování a rozšiřování známého a setkávání s neznámým.

 

 

 


 

#9

 

Vím - chci vědět - dozvěděl jsem se

Metodu V-CH-D jsme použili se žlutou třídu při získávání informací o Politických procesech v 50. letech. Metoda pracuje s tím, co žáci o tématu vědí, formulací otázek, které podporuje vnitřní motivaci žáků pro učení. Ověřování toho, zda ostatní souhlasí s tím, co někdo ze spolužáků uvedl, ukazuje žákům, jak mohou s informacemi pracovat – ověřovat si je hned od počátku, učit se od sebe navzájem, současně vede k hlubšímu přemýšlení nad tématem, k hledání argumentů. Vlastní znalosti se doplňují z textu, ve kterém žáci hledají odpovědi na své otázky. Na závěr dochází k syntéze všech informací a ověřování pochopení tématu.

 


 

#10

 

Mediální výchova

Orientace v mediálním prostoru a jak nenaletět dezinformacím, rozvoj čtenářské a ICT gramotnosti ve dvou hodinách humanitního SVS.

 


 

#11

 

Spotřeba vody

Praktické propojení matematiky s problematikou plýtvání vody.

 


 

#12

 

Ozoboti

Výuka základů programování pomocí Ozobotů.

 

    

    

    

   


 

#13

 

Kariérové poradenství

 

 


 

#14

 

Historie Československa

 

 


 

#15

 

Vánoce

 

 

 


 

#16

 

Lidské tělo

 

 

 


 

#17

 

Města světa

 

 

 


 

#18

 

Teplota, graf

Na praktickém ze života jsme si osvěžili, jak se pracuje s tabulkou a jak se tvoří graf.

 


 

#19

 

Hra Výhonky

Vyzkoušeli jsme si zajímavou logickou hru, kterou vymysleli matematici John H. Conway a Michael S. Paterson v roce 1976 na univerzitě v Cambridgi.

 


 

#20

 

Kniha s sebou

Tento projekt je zaměřený na vnímání přínosu četby prózy. Cílem bylo zjistit, že čtení nemusí být "statická" záležitost, ale že kniha může být společníkem i na cestách a na různých místech. Navštívili jsme parky, knihovny, čajovny i obchody s knihami. Děti se inspirovaly nalezenými knihami i pracovaly s texty u svých přinesených knih. Celkem jsme vytvořili tři hodinové cesty, které byly moderovány průvodcem a vybrané tituly byly uváděny do širších souvislostí s místem i dějem knih. Některé texty jsme si také prožili pomocí divadla či Storrytellingu.

 


 

#21

 

NIM

Hra NIM je nejznámějším představitelem matematických her. Hráči postupně odebírací 1, 2 nebo 3 sirky. Kdo vezme poslední, prohrává. Jaká je vítězná strategie?

 


 

#22

 

Lukostřelci

Rozhodněte, kdo z lukostřelců si zaslouží postoupit do dalšího kola. Je aritmetický průměr tím nejlepším vodítkem?

 


 

#23

 

Když dáte volnost dětem ve Světě v souvislostech

Vznikají videa, animace, počítače slouží jako zdroj informací. Analyzujeme a syntetizujeme informace, čteme s porozuměním, pracujeme se zdroji.

 


 

#24

 

Programování

Základy programování s využitím Lego Mindstorms a blokového programování.

 

    

  


 

#25

 

Stébla a písničky

Během 90 minut se vystřídalo několik skupinek na “botanickém” stanovišti, kde se “tonoucí stébla chytal” a na stanovišti písničkovém, kde skupinka měla dát dohromady “kapelu” a spolupodílet se na předvedení písničky za spoluúčasti všech. Tento blok se odehrál v rámci adaptačního pobytu v září. Cílem byla spolupráce napříč věkovkami. Děti si losovaly, do které skupinky připadnou.

 


 

#26

 

Odysseova cesta do Ctiboře 25. 10.

Cílem 5 hodinového bloku bylo poznávání přírodnin během pěší cesty a seřazení textu jedné části přiběhu o putování Odysseovy družiny - zrovna ve chvíli, kdy námořníci porazili několik kusů dobytka z posvátných stád. Blok byl součástí celoměsíčního tématu Staré řecké báje a pověsti. Celodenní výjezd byl speciálně připraven z prvků k příběhu - viz obrázek učitelské přípravy.

 


 

#27

 

3. trojročí trénovalo předávání informací

Co se stane s původní informací, když jí ústně předá několik lidí? Dostane poslední člen řetězu informaci v původním znění? Jak lze ověřit pravdivost informace? A to vše se děti učily na dějinách antického Říma.

 


 

#28

 

Pythagorova věta

Ověření pravosti Pythagorovy věty pomocí experimentu.

 

 


 

#29

 

Umíme matematiku

Využití výpočetní techniky k rozvoji matematiky a samostatnosti ve výuce.

 

 


 

#30

 

Letovisko duchů

Pomocí společné aktivity děti přemýšlely o svém budoucím povolání a poznávaly své spolužáky.

 


 

#31

 

Cheopsova pyramida

Propojení historie a matematiky - převody jednotek, konstrukce jehlanu a jeho vlastnosti.

 

 


 

#32

 

Antické masky

Odvaha. Spolupráce. Důvěra. Práce podle návodu. I takhle se dá poznávat odkaz antického světa.