Den otevřených dveří - přijďte se seznámit

Přijďte si s námi v úterý 15. 11. 2022 popovídat a podívat se, jak to u nás vypadá. Dozvíte se, jak se dá škola dělat jinak. Tak, aby do ní děti chodily rády.

15. 11. 2022| Radka Matějíčková
DOD Jihlava (1)

Přijďte si s námi o naší škole popovídat

15. listopadu od 15:30

a prohlédnout si naši školu zblízka

Havlíčkova 30

Facebook Událost

Od ledna zvyšujeme kapacitu naší školy. Podařilo se nám rozšířit naše prostory o další budovu, která bude v centru města (ul. Legionářů). Proto můžeme nabídnout další místa pro děti do 1. až 5. třídy.


Povídat si s vámi budou

🟦 Radka Matějíčková a Jana Majerová (vedou školu)
🟦 průvodci ze školy
🟦 děti naší školy

Kdy a kde

  • úterý 15. 11. 2022 od 15:30
  • Havlíčkova 30, Jihlava


🟨 fungujeme již 6. rokem
🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách 
🟨 všichni neděláme všechno, respektujeme odlišnosti

Spolu s dětmi chceme tvořit školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 

Co děláme jinak?

🟦 Rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟦 Poznáváme přirozeně napříč předměty
🟦 Podporujeme vnitřní motivaci
🟦 Dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟦 Chybu vnímáme jako příležitost
🟦 Respektujeme individualitu dětí
🟦 Vytváříme bezpečné a neformální prostředí

 


Po celé ČR je již 17 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz