Den otevřených dveří - přijďte se seznámit

V úterý 14. 3. 2023 od 15:30 nahlédněte do naší školy. Zápisy do 1. třídy se blíží a máme ještě několik volných míst.

14. 3. 2023| Radka Matějíčková
Facebook Událost

Přijďte si s námi o naší škole popovídat

14. března v 15:30

a prohlédnout si naši školu zblízka

Havlíčkova 30

Facebook Událost

Od ledna jsme zvýšili kapacitu naší školy. Podařilo se nám rozšířit naše prostory o další budovu, která bude v centru města (ul. Legionářů). Proto můžeme nabídnout další místa pro děti do 1. třídy a pár míst i do vyšších ročníků.


Povídat si s vámi budou

🟦 Radka Matějíčková a Jana Majerová (vedou školu)
🟦 průvodci ze školy
🟦 děti naší školy

Kdy a kde

  • úterý 14. 3. 2023 od 15:30
  • Havlíčkova 30, Jihlava

 🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách 
🟨 všichni neděláme všechno, respektujeme odlišnosti

Spolu s dětmi chceme tvořit školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 

Co děláme jinak?

🟦 Poznáváme přirozeně napříč předměty
🟦 Podporujeme vnitřní motivaci
🟦 Dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟦 Chybu vnímáme jako příležitost
🟦 Vytváříme bezpečné a neformální prostředí

 


Po celé ČR je již 17 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz