Školní družina

Školní družina

Školní klub otevíráme v 7:00 a také opět odpoledne, poté, co výuka končí až do 16:00.

V čase školního klubu jsou realizovány zájmové kroužky a je prostor pro volné hraní i relaxaci.

V současnosti si hrajeme a pracujeme na školní zahradě, děti se přirozenou cestou učí pracovat se dřevem a hlínou, spolupráci při fotbale či jen prostě relaxují na vzduchu a sluníčku. Máme tři kroužky vedené úplně samotnými dětmi (tanec, Magic a fotbal). Další kroužky (flétna, kytara, roboti) jsou vedeny našimi průvodci.

Hlavním družinářem je Hynek Rybák

 

 

 

Hledáme externí kolegy, kteří by mohli a chtěli nabídnout zajímavý kroužek v našem školním klubu! 

 

Kontakt