Školní družina

Školní družina

Školní družinu otevíráme v 7:00 a také opět odpoledne, poté, co výuka končí až do 16:00.

V čase školní družiny jsou realizovány zájmové kroužky a je prostor pro volné hraní i relaxaci.

V současnosti si hrajeme a pracujeme na školní zahradě, děti se přirozenou cestou učí pracovat se dřevem a hlínou, spolupráci při fotbale či jen prostě relaxují na vzduchu.  Čtyři kroužky vedené průvodci a dva vedené dětmi.

Družina má vlastní Vzdělávací program.

Hlavním družinářem je Hynek Rybák

Hledáme externí kolegy, kteří by mohli a chtěli nabídnout zajímavý kroužek v našem školním klubu! 

Kontakt