Co se děje ve škole

Brněnská ulice – stěhování?

Jaké jsou naše plány a záměry s budovou ZŠ v Brněnské ulici?

Je možné nahlédnout do tohoto dokumentu.

Jak  vypadá struktura v naší škole?

Předměty

Oproti klasickým školám věříme, že dělení školního času na předměty není úplně třeba. Přesto si udržujeme pro každý ročník několik předmětů. Pro 1. ročník se konkrétně jedná o tzv. Trivium (kombinace čtení, psaní a počítání) a Anglický jazyk. Pro starší ročníky již rozlišujeme Český jazyk, Anglický jazyk a Matematiku silně orientovanou na kombinaci s dalšími přírodními vědami (Přírodopis, Fyzika, Chemie…). Cílem je dát dětem v prvních letech školní docházky dostatek kontextuálně podaných informací ze základních oblastí. Pro další vývoj je důležité perfektně ovládnout čtení, psaní, počítání a základy cizího jazyka.

Předmětový čas pro nás rozhodně neznamená pouze frontální výuku. Každé téma promýšlíme, využíváme skupinovou práci a rozhodně nám nevadí, když se děti baví. O to nám přeci jde, ne?

Projekty

Významnou časovou dotaci získávají Projekty. Co to znamená? V pravidelných intervalech si děti vybírají z nabízených témat, která poté ve skupinách zpracovávají. Vyrábíme, pátráme v informačních kanálech, organizujeme události, prezentujeme, komunikujeme s okolím, jezdíme na výlety a exkurze. Pardon, tohle dělají děti, my je tím provázíme. A pokud za námi přijdou s nápadem na téma, které je zajímá a chtějí ho zpracovat, jásáme radostí. V Projektech se toho může stát opravdu hodně! Čím bude dítě starší, tím více času bude trávit právě tímto integrovaným způsobem sebe-učení. 

Koleje

Koleje jsou specifikem všech ScioŠkol. Inspiraci jsme čerpali z Harryho Pottera, ale konečná podoba našich kolejí vychází z potřeb dětí a průvodců. Kolej je skupina dětí napříč věkem (od 1. do 9. třídy), která se pravidelně schází ve vyhrazeném čase. V kolejích se řeší návrhy na změny v chodu školy, připomínky, stížnosti dětí i průvodců, ale plánují se i společné akce jako  jsou snídaně, výlety, znak a název koleje, či kolejní zvíře. V kolejích se děti učí naslouchat názoru druhého, argumentovat, vyjádřit svůj názor, podporu i nesouhlas. Vedeme děti k respektu k druhému. I zde se učí jeden od druhého, mladší od staršího i naopak.

Shromáždění

Každý týden probíhá školní shromáždění. Sem děti přicházejí s návrhy, které například vzešly z diskusí v kolejích. Každý ve škole má možnost se na shromáždění vyjádřit, přijít s návrhem či nápadem, co ve škole změnit k lepšímu. Na shromáždění dochází ke konečným rozhodnutím. V posledních týdnech jsme se například zabývali pravidly pro používání mobilů, úklidem školy, odpoledními kroužky, nebo návrhy na změny  v rozvrhu.

Chcete sami vidět, jak se tohle všechno u nás děje? Domluvte se s námi na návštěvě, rádi vás dětem představíme a školou provedeme. Stále přijímáme nové žáky. Přestup na naší školu je jednoduchý a možný v průběhu celého  roku.

Kontakt