Co se děje ve škole

Předměty

Oproti klasickým školám věříme, že dělení školního času na předměty není úplně třeba. Přesto si udržujeme pro každý ročník několik předmětů. Pro 1. ročník se konkrétně jedná o tzv. Trivium (kombinace čtení, psaní a počítání) a Anglický jazyk. Pro starší ročníky již rozlišujeme Český jazyk, Anglický jazyk a Matematiku silně orientovanou na kombinaci s dalšími přírodními vědami (Přírodopis, Fyzika, Chemie…). Cílem je dát dětem v prvních letech školní docházky dostatek kontextuálně podaných informací ze základních oblastí. Pro další vývoj je důležité perfektně ovládnout čtení, psaní, počítání a základy cizího jazyka.

Předmětový čas pro nás rozhodně neznamená pouze frontální výuku. Každé téma promýšlíme, využíváme skupinovou práci a rozhodně nám nevadí, když se děti baví. O to nám přeci jde, ne?

Projekty

Významnou časovou dotaci získávají Projekty. Co to znamená? V pravidelných intervalech si děti vybírají z nabízených témat, která poté ve skupinách zpracovávají. Vyrábíme, pátráme v informačních kanálech, organizujeme události, prezentujeme, komunikujeme s okolím, jezdíme na výlety a exkurze. Pardon, tohle dělají děti, my je tím provázíme. A pokud za námi přijdou s nápadem na téma, které je zajímá a chtějí ho zpracovat, jásáme radostí. V Projektech se toho může stát opravdu hodně! Čím bude dítě starší, tím více času bude trávit právě tímto integrovaným způsobem sebe-učení. 

Koleje

Koleje jsou specifikem všech ScioŠkol. Inspiraci jsme čerpali z Harryho Pottera, ale konečná podoba našich kolejí vychází z potřeb dětí a průvodců. Kolej je skupina dětí napříč věkem (od 1. do 7. třídy), která se pravidelně schází ve vyhrazeném čase. V kolejích se řeší návrhy na změny v chodu školy, připomínky, stížnosti dětí i průvodců, ale plánují se i společné akce jako  jsou snídaně, výlety, znak a název koleje, či kolejní zvíře. V kolejích se děti učí naslouchat názoru druhého, argumentovat, vyjádřit svůj názor, podporu i nesouhlas. Vedeme děti k respektu k druhému. I zde se učí jeden od druhého, mladší od staršího i naopak.

Shromáždění

Každý týden probíhá školní shromáždění. Sem děti přicházejí s návrhy, které například vzešly z diskusí v kolejích. Každý ve škole má možnost se na shromáždění vyjádřit, přijít s návrhem či nápadem, co ve škole změnit k lepšímu. Na shromáždění dochází ke konečným rozhodnutím. V posledních týdnech jsme se například zabývali pravidly pro používání mobilů, úklidem školy, odpoledními kroužky, nebo návrhy na změny  v rozvrhu.

Chcete sami vidět, jak se tohle všechno u nás děje? Domluvte se s námi na návštěvě, rádi vás dětem představíme a školou provedeme. Stále přijímáme nové žáky. Přestup na naší školu je jednoduchý a možný v průběhu celého  roku.

Aktuality

Jak být dobrým rodičem?

Daří se vám vždy přiměřeně reagovat na dětské emoce? Víte, co znamená být rodičem ve své síle? Přijďte 20. února v 16:00 do jihlavské ScioŠkoly a vše se dozvíte. Úspěšná př..

Kontakt

Mapa
Vstup do Edookitu edookit Informace o ochraně osobních údajů GDPR ZDE .