Zápis/přestup

Zápis do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí seznam dětí přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019

2018-03-02-00001
2018-03-02-00002
2018-03-02-00003
2018-03-01-00004
2018-03-01-00005
2018-03-00-00006
2018-03-01-00007
2018-03-03-00009
2018-03-00-00008
2018-03-00-00010
2018-03-02-00011
2018-03-00-00012
2018-03-02-00013
2018-03-02-00014
2018-03-00-00015
2018-03-02-00016
2018-03-00-00017

V polovině června vás pozveme na třídní schůzku budoucích prvňáčků. Pozvánku obdržíte e-mailem. Těšíme se na setkání!


Přestup do 2. – 7. ročníku

Ve druhém, čtvrtém, pátém, šestém a sedmém ročníku máme ještě několik volných míst. V případě zájmu se s námi můžete domluvit e-mailem na termínu informativního pohovoru.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách. Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Váháte, zda je ScioŠkola to, co pro své dítě hledáte? Nabízíme odpovědi na nejčastější otázky.

V případě, že se rozhodnete pro naši jihlavskou ScioŠkolu tedy není třeba vyplňovat žádné formuláře kromě přihlášky k přestupu:

Přihláška k přestupu do ScioŠkoly.

 

Brněnská ulice – naše nová adresa?

Už delší dobu usilujeme o nové prostory bývalé školy v Brněnské ulici. Děti ve ScioŠkole přibývají (což nás nesmírně těší), ale místa je nedostatek.

Jaké máme plány a zám..

Kontakt

Vstup do Edookitu edookit Informace o ochraně osobních údajů GDPR ZDE .