Zápis

Zápis do 1. ročníku – výsledky losování

Zápisy probíhají právě v těchto dnech. Zde k nahlédnutí výsledky losování. 

V  této tabulce do pátku 13.4. zvolte termín, kdy s budoucím prvňáčkem k zápisu přijdete. V případě jakýchkoli otázek a nejistot se nám ozvěte na jihlava@scioskola.cz.

Jak bude zápis probíhat?

V každém zápisovém dni proběhne zápis čtyř dětí. Zápisy budou probíhat tak, že vedení školy provede vstupní pohovor s rodiči dítěte. V tom samém čase budou děti pracovat s průvodkyní, se kterou se potkají ve škole v září. Cílem je nejen zjištění školní zralosti dítěte, ale také ověření si společného naladění a očekávání. Bude prostor pro doplnění informací. Těšíme se setkání s Vámi!

K prostudování nabízíme odpovědi na nejčastější otázky.

Jak se dozvím, zda je mé dítě na ScioŠkolu v Jihlavě přijaté?

V tomto dokumentu je popsán celý proces zápisů, včetně místa a termínu zveřejnění výsledků o přijetí / nepřijetí dětí.


Přestup do 2. – 7. ročníku

Ve druhém, čtvrtém, pátém, šestém a sedmém ročníku máme ještě několik volných míst. V případě zájmu se s námi můžete domluvit e-mailem na termínu informativního pohovoru.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách. Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

V případě, že se rozhodnete pro naši jihlavskou ScioŠkolu tedy není třeba vyplňovat žádné formuláře kromě přihlášky k přestupu:

Přihláška k přestupu do ScioŠkoly.

 

Aktuality

Jak být dobrým rodičem?

Daří se vám vždy přiměřeně reagovat na dětské emoce? Víte, co znamená být rodičem ve své síle? Přijďte 20. února v 16:00 do jihlavské ScioŠkoly a vše se dozvíte. Úspěšná př..

Kontakt

Mapa
Vstup do Edookitu edookit