Zápis

 Zápis do prvního ročníku.

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato do prvního ročníku naší školy 20 dětí. Přihlášky budou přijímány od 1. 4. 2018 do 6. 4. 2018 17 hod, a to elektronicky, poštou nebo osobně v budově ScioŠkoly.

Informace, jak postupovat v případě zájmu o zápis dítěte do 1. ročníku, naleznete na  hlavní stránce školy.

Do dalších ročníků je možné hlásit se kdykoliv v průběhu roku.


Přestup do druhého až sedmého ročníku

Ve druhém, čtvrtém, pátém, šestém a sedmém ročníku máme ještě několik volných míst. V případě zájmu se s námi můžete domluvit e-mailem na termínu informativního pohovoru.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách. Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

V případě, že se rozhodnete pro naši jihlavskou ScioŠkolu tedy není třeba vyplňovat žádné formuláře kromě přihlášky k přestupu:

Přihláška k přestupu

 

Aktuality

Zápis do prvního ročníku Scioškoly.

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato do prvního ročníku naší školy 20 dětí.  Další informace naleznete zde: Zápis do prvního ročníku 2018_2019.

V průběhu ledna budeme vyvěšo..

Kontakt

Mapa
Vstup do Edookitu edookit