Školné

Školné činí 4 700,- Kč měsíčně.  V ceně školného je započítána účast dětí ve školním klubu, strava je hrazena samostatně.

Kontakt