Školné

Školné činí 4 700,- Kč měsíčně.  V ceně školného je započítána účast dětí ve školním klubu, strava je hrazena samostatně.

Školní družina hledá nadšence pro organizaci zájmových kroužků!

Chtěli byste provozovat zájmový kroužek v naší školní družiny?

Fantasii se meze nekladou, do družiny nám chodí pravidelně kolem padesáti dětí.

Poskytneme Vám zázemí místnosti..

Kontakt