Organizace školního roku 2019/2020

školní rok

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2019 / 2020

4. – 5.9. – adapťák

6.9. – kolejní den: školní řád, BOZP

9. 9. – kmenový vůdce

10. 9. – WC: část společná, část po věkovkách

26. – 30.10. – podzimní prázdniny

23.12. – 5.1. – vánoční prázdniny

31.1. – pololetní prázdniny

19.2. setkání rodičů Word Café

24. – 28.2 – sportovní týden

9. – 15.3. – jarní prázdniny

9. – 10.4. – velikonoční prázdniny

29.-30.6.  ředitelské volno

Konzultační hodiny – listopad, prosinec, duben, květen

Kontakt