Martina Coufalová – průvodkyně

martina.coufalova@scioskola.cz

Čím jsem chtěl/a být, když jsem byl/a malý/á?

Jako malá jsem se chtěla stát kadeřnicí nebo prodavačkou, starání a opečovávání  je moje potřeba.

Co mám na starost ve ScioŠkole?

Ve ScioŠkole provázím prvňáčky, v odpoledních hodinách se budu s ostatními dětmi potkávat v projektech a ve školním klubu.

Co mě v životě baví a naplňuje?

Alternativní vzdělávání je mi velmi  blízké, prostřednictvím svých dětí jsem se seznámila s Montessori pedagogikou. Ráda  se vzdělávám i v jiných oblastech pedagogiky a psychologie.

Školní družina hledá nadšence pro organizaci zájmových kroužků!

Chtěli byste provozovat zájmový kroužek v naší školní družiny?

Fantasii se meze nekladou, do družiny nám chodí pravidelně kolem padesáti dětí.

Poskytneme Vám zázemí místnosti..

Kontakt