Hana Habermannová – průvodkyně

hana.habermannova@scioskola.cz

Čím jsem chtěla být, když jsem byla malá?

Měla jsem období, kdy jsem chtěla být předsedou JZD. Asi proto, že jsem vyrůstala v době, kdy se slovo sedlák nenosilo. Chtěla jsem rozumět nějakému celku, který spolupracuje s přírodou, a vést i ty nejobyčejnější pracovníky k úctě k živým tvorům i rostlinám.

Co mám na starost ve ScioŠkole?

Mám na starost přírodovědné projekty s přesahem do chemie a fyziky a praktické zapojení do zemědělství. A vaření.

Co mě v životě baví a naplňuje?

Baví mě praktický život, ve kterém se dá přežít i v situaci, že na chvíli zmizí elektřina, ropa, zemní plyn, počítače, mobily ….. Naplňuje mě nezávislost na těchto věcech, nezávislost vedoucí ke svobodě, jak ji vnímám já.

Školní družina hledá nadšence pro organizaci zájmových kroužků!

Chtěli byste provozovat zájmový kroužek v naší školní družiny?

Fantasii se meze nekladou, do družiny nám chodí pravidelně kolem padesáti dětí.

Poskytneme Vám zázemí místnosti..

Kontakt