publikováno: 19 / 9 / 2017

Pozor! Změna času a termínu kroužku angličtiny!

Z důvodu časových možností lektorky Jany Majerové se angličtina přesouvá ze čtvrtka na úterý 13:00-14:00.

Tento kroužek je plánován pro děti z 2.-4. ročníku a je zde nutná povinná půlroční docházka (lekce na sebe budou navazovat).

Proto také dojde k přesunu kroužku grafiky a to na čtvrtek od 14:30 – 15:30.

Tato změna je platná od 25.9. 2017.

Změna okolností zápisu.

Na základě rozhodnutí MŠMT proběhnou letošní zápisy bez přítomnosti
dětí. Setkání s rodiči bude realizováno on-line, pravděpodobně přes
meet.
Termín zápisu zůstává: 1. – 3..

Kontakt