Cesta z města Jihlavy.

publikováno: 8 / 9 / 2017

Ve dnech 6. a 7. září jsme vyrazili do Uhelné Příbrami na Adaptační kurz.

Hráli jsme hry, soutěžili, bavili se a hlavně jsme se všichni společně seznamovali.

 

 

Změna okolností zápisu.

Na základě rozhodnutí MŠMT proběhnou letošní zápisy bez přítomnosti
dětí. Setkání s rodiči bude realizováno on-line, pravděpodobně přes
meet.
Termín zápisu zůstává: 1. – 3..

Kontakt